Ринкова економiка

ГЛАВА 1.2. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

ГЛАВА 1.2. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Розвиток людського суспільства свідчить: по-перше, що життя людей здійснюється завжди в певних економічних формах і, по-друге, що деякі загальні форми економічного життя зберігаються протягом тривалих відрізків історії. Роль цих форм у розвитку суспільства полягає в тому, що за їх допомогою виявляється структура суспільних потреб, відбувається розподіл ресурсів, вони сприяють залученню членів суспільства до суспільної праці. В рамках наявних економічних форм відбувається суспільне відтворення і йде процес задоволення суспільних і особистих потреб. Еволюція економічних форм відбувається під впливом таких процесів, як розвиток форм власності, поділ праці, спеціалізація і кооперування. Відбуваються ці процеси поступово і за іншими законами, ніж розвиток і зміна суспільних формацій. А це означає, що одна і та ж економічна форма може існувати при різних формаціях.