Ринкова економiка

ГЛАВА 4.2. 0РГАНІЗАЦ1ЙН0-ПРАВ0ВІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

ГЛАВА 4.2. 0РГАНІЗАЦ1ЙН0-ПРАВ0ВІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

У попередній главі відмічалося, що підприємницька діяльність здійснюється у певних організаційних формах. Найбільш широко використовуються такі форми, як господарські товариства. Тому саме на них акцептується увага у главі 4.2.