Ринкова економiка

ГЛАВА 4.1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГЛАВА 4.1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З початку 80-х років у розвинутих капіталістичних країнах намітився черговий “бум” підприємництва, який має ряд взаємопов’язаних причин: це вступ світової економіки в новий етап НТР; загострення конкурентної боротьби: загальне підвищення рівня освіти і підготовки кадрів; поява нових професій; глибока трансформація культурного середовища, системи цінностей у суспільстві. “Ренесанс” підприємництва зумовив нові більш широкі його трактовки як особливого, новаторського, антибюрократичного стилю господарської поведінки, уміння залучати і використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси із самих різноманітних джерел. Це стало об’єктивною тенденцією розвитку економіки цивілізованого суспільства взагалі. Україна ж тільки включається в ці процеси. Тому, перш за все необхідно з’ясувати: що являє собою підприємництво, підприємець; які є умови для здійснення підприємницької діяльності в нашій країні і на яких засадах воно буде здійснюватися; що ми чекаємо від розвитку підприємництва.