Ринкова економiка

ГЛАВА 3.3. ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ І РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ

ГЛАВА 3.3. ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ І РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ

Ринок передбачає економічну самостійність і матеріальну відповідальність його учасників. Гака самостійність (суверенність) забезпечується правом володіння, розпорядження і користування умовами і результатами виробництва, тобто власністю на них. Особливістю вітчизняної економіки є те, що вона протягом тривалого часу формувалася як державна. Внаслідок цього держава стала монопольним розпорядником (90-100%) виробничих фондів, готової продукції. Вона ж централізовано займалася розподілом робочої сили. За цих умов нормальне функціонування ринку, який передбачає, безліч уосіблених самостійних учасників, конкуруючих між собою, неможливе без роздержавлення і демонополізації економіки.