Ринкова економiка

ГЛАВА 3.2. ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

ГЛАВА 3.2. ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Формування ринкових відносин в Україні проходить досить суперечливо, непослідовно і малоефективно. У багатьох випадках заходи урядових структур, націлених на їх розвиток, дають зворотній ефект. Причини слід шукати у факторах ідеологічного, політичного, соціального і економічного характеру. Негативна дія ідеологічного фактору породжена активною ідеологічною обробкою свідомості людей V зв’язку з реформуванням соціально-економічного ладу. Ідеалізація капіталістичного ладу і, зокрема, приватної власності на засоби виробництва, викликають психологічний опір з боку певної частини населення. Відсутність чіткої концепції того суспільного ладу, який повинен виникнути на уламках соціалізму, породжує політичну нестабільність, подвійну мораль, а, отже, і протистояння певних політичних сил. Не сприяє ринковим реформам і соціальна напруга, яка виникла в результаті катастрофічного падіння життєвого рівня основної маси населення за роки “переходу до ринку”. Останню крапку в цьому переліку ставить глибока економічна криза.

Все це робить необхідним об’єктивний аналіз умов ринкового реформування економіки з тим, щоб нейтралізувати негативний вплив ідеологічних і політичних факторів, з’ясувати причини економічної кризи і визначити фактори стабілізації економіки.