Ринкова економiка

ГЛАВА 2.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ГЛАВА 2.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ринок при всіх своїх позитивних властивостях, в силу егоїстичної жорсткої спрямованості на прибуток, не спроможний вирішувати ряд суттєвих проблем, які виникають в процесі розвитку суспільства. В першу чергу це стосується макроекономічних і соціальних проблем, а також користування населення суспільними товарами. В умовах сучасного масштабного і надзвичайно складного виробництва регулювання цих проблем повинна брати на себе держава. Окрім цього, держава сама виступає як власник деяких галузей господарства або окремих підприємств, тобто безпосередньо здійснює економічну діяльність. Тому питання, якою мірою участь держави в господарстві необхідна, досить актуальне і відноситься до числа невирішених проблем економічної теорії. Концептуально, погляди відносно ролі держави в західній практиці коливаються в діапазоні від розгляду її лише як “нічного сторожу” з мінімально необхідним набором функцій до твердження про необхідність держави як органа, який практично все регулює і усім розпоряджається. А істина, очевидно, між ними.