Ринкова економiка

2.3.3. Ринкова ціна та форми її прояву. Система цін.

2.3.3. Ринкова ціна та форми її прояву. Система цін.

Рівноважна ціна

У ринковій економіці ціна є загальним регулятором процесу суспільного відтворення. І цю свою роль ринкова ціна може здійснювати завдяки тому, що вона знаходиться у постійному русі (коливається вверх або вниз) під впливом попиту і пропозиції. Виникнення, наприклад, підвищеного попиту на будь-яку продукцію веде до підвищення цін на неї, що забезпечує прилив капіталів у виробництво цієї продукції, а за ними - залучення матеріальних, трудових і природних ресурсів. І, навпаки, падіння цін на продукцію в результаті зниження попиту робить її невигідною для виробництва. Всі вказані процеси ідуть у зворотньому порядку.

Ідеальним варіантом для високоефективного функціонування виробництва є ціна, в якій попит і пропозиція співпадають. Така ціна отримала назву рівноважної. Простіше кажучи, якщо суму грошей, що формують попит на даний товар, поділити, на наявну кількість товару, то це і буде ціна рівноваги, при якій не буде ні надлишку, ні нестачі товару - вистарчить саме на всіх. Рівноважна ціна створює умови для реального розпорядження товарною масою споживачами і виробниками. При нерівноважній ціні основною масою товару розпоряджаються не споживачі і виробники, а ті, хто має владу, або спекулянти. Проте рівноважна ціна - це ідеальна ціна ринку, ціна, яку бажано мати, але якої практично ніколи немає. В реальному житті ринкові ціни далекі від цього ідеалу, хоча до нього тяжіють.

Монопольна ціна

Найбільшим ворогом рівноважних цін є монополізм економіки. Зосереджуючи у своїх руках значну частину виробництва і реалізації продукції певної галузі, монополія тим самим має можливість обмежувати внутрігалузеву конкуренцію і до певних меж диктувати ринку ціни на свою продукцію. Ціна, яка встановлюється монополією одноосібно, або у зговорі з іншими фірмами, називається монопольною. Умовою її виникнення є панівне становище монополії на ринку в особі продавця чи покупця. Монопольна ціна - це специфічна форма ринкової ціни, яка забезпечує монополістам отримання монопольного прибутку. Монопольні ціни бувають монопольно високими, або монопольно низькими. Див.схему 51.

Схема 51. Види монопольних цін

 

Монопольна ціна і монопольний прибуток мають специфічну структуру. Див.схему 52.

Схема 52. Структура монопольної ціни і монопольного прибутку

В умовах ринкової економіки держава, виконуючи свої економічні та соціальні функції, теж приймає участь у процесі ціноутворення. Зокрема, встановлює фіксовані ціни на продукцію, що виготовляється у приватному або колективному секторах за державними замовленнями. Регулюючи соціальні процеси, держава встановлює фіксовані ціни на окремі соціально значимі товари (послуги), або здійснює регулювання цін, не допускаючи їх необгрунтованого зростання.

Отже, в реальному житті ми зустрічаємо багато самих різноманітних форм прояву ринкової ціни. Див.схему 53.

Схема 53. Форми прояву ринкової ціни

 

Види і система цін

Ціни різняться також в залежності від сфери обігу і видів продукції (послуг), що реалізуються. Тому весь народногосподарський оборот обслуговується не одним якимось видом цін, а цілою їх системою. Див.схему 54.

Схема 54. Система цін