Ринкова економiка

ГЛАВА 1.1. ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

ГЛАВА 1.1. ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

Спробуйте уявити життя людей без їжі, одягу, взуття житла. Це неможливо, бо саме за допомогою цих речей підтримується їх життєдіяльність, формується добробут. З розвитком суспільства потреби людей (матеріальні, духовні, соціальні) невпинно зростають, що породжує необхідність їх постійного задоволення у все зростаючих масштабах. Отже можна констатувати, що основна мета діяльності людства- це формування свого добробуту. Але різні речі, з допомогою яких люди підтримують своє існування, у готовому вигляді, як манна небесна, з неба не падають. Ці речі, які економісти назвали матеріальними благами, створюються в процесі виробництва. А це означає, що засобом постійного задоволення зростаючих потреб, може бути лише невпинний розвиток і вдосконалення виробництва. Виробництво розвивається не у вакуумі, а в конкретному економічному середовищі. В сучасних умовах таким середовищем є ринкова економіка. Тому, механізм ринку, рушійною силою якого є конкуренція, виступає саме тим механізмом, який приводить в дію суспільне виробництво і цим забезпечує людство необхідними благами, продовжуючи його життєдіяльність. Отже, визначаючи місце ринкової економіки в системі суспільного відтворення, можна зробити висновок, що ринок з його конкурентним механізмом, є, образно кажучи, “мотором” суспільного виробництва, яке є основою життя людського суспільства, а ринкова економіка тим середовищем, де визначаються умови його функціонування. Що ж являє собою економіка взагалі і ринкова економіка зокрема? Які організаційні форми їй притаманні? Яке місце в- економіці займає бізнес? - про все це йдеться у першій главі.