Ринкова економiка

2.1.3. Повний механізм регулювання ринкової економіки

2.1.3. Повний механізм регулювання ринкової економіки

Зовнішнє регулювання економіки

Можливості ринкового механізму саморегулювання не безмежні. Він не в стані гарантувати вирішення всіх соціально-економічних проблем сучасного суспільства. Механізм ринку дозволяє людям задовольнити лише ті проблеми, які виражаються через попит. Але ж є і інші потреби, які ніяк не можна виміряти в грошах і перетворити в попит.

Навіть у стерильній економіці вільного підприємництва (якого до речі немає ні в одній країні) залишаються принаймні три сфери, які не підвласні ринковому механізму. Це екологія, соціальна сфера і сфера колективного користування товарами і послугами (національна оборона, охорона громадського порядку, державне управління, єдина енергетична система, національні мережі комунікацій [37]. Більше того, історичний досвід показує, що чисто ринкове їх регулювання веде до серйозного порушення екологічного балансу суспільства, крайнього загострення соціальних конфліктів, обмеження доступу всіх громадян до суспільних товарів. Зокрема, орієнтація економіки виключно на попит, зумовило те, що ринкові сили протягом століть стимулювали все більше втягнення природних ресурсів у господарський оборот. Це негативно вплинуло на екологічний стан як окремих країн, де особливо інтенсивно розроблялися природні ресурси, так і планети в цілому. Те ж саме можна сказати і про соціальні процеси. Багатовікова орієнтація економіки на чисто ринковий механізм привела до глибокого майнового розшарування суспільства, породила масове безробіття, зубожіння значної частини населення, що до початку XX ст. до крайніх меж загострило соціальні конфлікти.

Все це свідчить про те, що висока ефективність економічної системи не може бути в сучасних умовах досягнена чисто ринковим механізмом її регулювання. Необхідний додатковий механізм. І таким додатковим механізмом, як показав досвід країн з розвинутими ринковими економіками, має бути державне регулювання зовнішніх ефектів. Таким чином, в екрноміці вільної конкуренції держава виконує принаймні дві функції - регулювання екологічних і соціальних процесів (зовнішніх ефектів) і забезпечення населення суспільними товарами. Якщо добавити ще одну функцію - забезпечення економіки необхідною кількістю грошей (на що ринок не здатний), то отримаємо повний механізм регулювання економіки вільного підприємництва. Див.схему 36.

Схема 36. Механізм регулювання ринкової економіки

Виділяються в цьому механізмі два провідні блоки - вільний ринок і держава. Економічна діяльність держави полягає в тому, щоб доповнювати ринок, вирішувати ті проблеми, перед якими він пасує.

Висновки.

1. Якщо без участі держави не обходиться навіть економіка вільної конкуренції, то тим більше вона необхідна у сучасному ринковому господарстві. Це повністю стосується процесів формування ринкової економіки в Україні.

2. Основними умовами ефективного функціонування ринку є, по-перше, дотримання вимог законів ринку і, по-друге, оптимальне співвідношення між механізмом саморегулювання і державним регулюванням.

Механізм державного регулювання економіки розглядається в наступних главах.