Ринкова економiка

ГЛАВА 2.1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ: ЗАКОНИ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

ГЛАВА 2.1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ: ЗАКОНИ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

У третій главі першого розділу мова йшла про те, що ринок виконує досить відповідальні функції (організаційні і економічні), від яких залежить ефективність суспільного виробництва. В той же час, ці функції можуть бути реалізовані ринком лише при умові нормального функціонування його механізму. Що це за механізм? Які закони ним управляють? Про це ми поведемо мову уданій главі.