Ринкова економiка

ГЛАВА 1.5. БІРЖІ ТА ЇХ РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

ГЛАВА 1.5. БІРЖІ ТА ЇХ РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Одним із суттєвих елементів інфраструктури ринкової економіки є біржа. Тому формування і нормальне функціонування біржового механізму виступає як неодмінна умова високої ефективності ринкових відносин. Біржовий механізм включає в себе цілу систему самих різноманітних за призначенням бірж, через які на протязі більше чотирьох століть здійснюється купівля-продаж товарів, валюти, цінних паперів. Найбільш поширеними є товарна та фондова біржа. Саме на їх прикладі вданій главі розкривається роль і значення бірж у ринковій економіці. Окремо стоять біржі, через які здійснюється купівля-продаж специфічного товару ринкового господарства - робочої сили. Це зумовлює необхідність розгляду їх у загальному біржовому комплексі.