Ринкова економiка

1.4.1. Суть, елементи та функції ринкової інфраструктури

1.4.1. Суть, елементи та функції ринкової інфраструктури

Суть

Функціонування ринкової системи передбачає постійний рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. Для цього потрібні певні організації, які, діючи в рамках закону, обслуговують ринкові відносини. Тобто, сучасному ринковому господарству необхідна відповідна інфраструктура. Що вона собою являє?

Слово “інфраструктура” означає основу, фундамент, внутрішню будову системи. Стосовно до ринкової системи - це сукупність організаційно-правових форм за допомогою яких здійснюється функціонування і поєднання в єдине ціле ринкових відносин. А це означає, що ринок складається не тільки з тих, хто робить свій підприємницький, споживчий, трудовий або державний бізнес. Взаємні відносини між ними зумовлюються великою кількістю організаційних форм, які і допомагають суб’єктам ринку реалізувати свої ділові інтереси. Що це за форми?

Елементи

 

Такими формами /елементами інфратруктури/ в сучасній ринковій економіці є:

-кредитна система і комерційні банки;

 

-емісійна система і емісійні банки;

-організаційно оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах;

-аукціони, ярмарки та інші форми організованого поза біржового посередництва;

система регулювання зайнятості населення і центри /державні і недержавні/ сприяння зайнятості /біржі праці/;

 

-інформаційні технології і засоби ділової комунікації;

 

-податкова система і податкові інспекції;

-система страхування комерційного, господарського ризику і страхові /державні і недержавні/ компанії;

-спеціальні рекламні агенства, інформаційні агентства і засоби масової інформації;

-торгові палати, інші громадські і добровільні державно-громадські об’єднання ділових кіл;

-митна система;

-професійні спілки працюючих за наймом;

 

-комерційно-виставочні комплекси;

-система вищої і середньої економічної освіти;

 

-консультативні /консалтингові/ компанії;

-аудиторські компанії;

-громадські і державно-громадські фонди, які призначені для стимулювання ділової активності;

-спеціальні зони вільного підприємництва, тощо, інфраструктура виступає як механізм функціонування підприємництва /бізнесу/. Вона заповнює величезний економічний простір від виробництва до споживання. Отримуючи вироблену продукцію, вона організує укладання контрактів на постачання, просуває товарні потоки по галузях і регіонах, регулює збут і обслуговування економічної системи. Тому ефективність функціонування ринкової економіки, в першу чергу, залежить від комплексності і ефективності її інфраструктури. Елементи інфраструктури не можуть бути нав’язані зовні, сконструйовані в міністерських кабінетах. Вони породжуються потребами ринку в них, діловими відносинами.

Функції

Сучасна інфраструктура ринкової економіки сформувалася в результаті тривалої еволюції товарного виробництва. Разом з цим формувалися і її функції. Що це за функції?

-Організаційне оформлення ринкових відносин.

-Полегшення учасникам ринкових відносин реалізації своїх інтересів.

-Спеціалізація різних суб’єктів економіки, підвищення оперативності і ефективності їх роботи на основі диференціації ринкових ніш [14], які вони заповнюють.

-Полегшення форм юридичного і економічного контролю, державного і громадського регулювання ринкових відносин. _

Для зручності аналізу всі елементи ринкової інфраструктури зведемо в три функціональні групи. Див.схему 13.

Схема 13. Класифікація ринкової інфраструктури

Виходячи з цього, можна говорити про два види ринкової інфраструктури: спеціалізовану, тобто таку, яка обслуговує окремі ринки (ринок товарів, послуг, цінних паперів і т.ін.); загальну, тобто таку, яка обслуговує всю економічну систему, нею зайнятий весь економічний простір від виробника до споживача.