Ринкова економiка

ГЛАВА 1.3. РИНОК І РИНКОВА СИСТЕМА

ГЛАВА 1.3. РИНОК І РИНКОВА СИСТЕМА

В результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власності на засоби виробництва і економічного відособлення товаровиробників, суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку /капіталізм/ ця товарна форма стає пануючою, а товарно-грошові відносини починають опосередковувати практично всі відносини суспільства. Економіка, в якій товарно-грошові відносини є пануючими, в літературі отримала назву “ ринкової економіки”. Ключевим елементом конструкції “ринкова економіка” є ринок.

Ринок - це складне і багатогранне явище. Ринкові відносини суттєво відрізняються у різних країнах за ступенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими ознаками. “Ринок” для американця, західно-европейця, японця виглядає по-різному, і це цілком природньо, якщо врахувати, що американська “ринкова економіка” тяжіє до класичної моделі підприємництва, французька до державного “деріжизму” [9], західнонімецька до “соціального ринкового господарства”, а японська до “корпоративного патерналізму” [10]. Відповідно до цього, Україна повинна мати ринок, який би відповідав її національним особливостям, а не американський, або корейський.

В той же час, у всіх названих країнах ринок має цілком визначений набір загальних ознак, набір яких дає можливість судити про ступінь розвитку ринкових відносин. Тому в даній темі в першу чергу ми повинні з’ясувати все, що розкриває родові ознаки ринку з тим, щоб простежити як вони далі проявляються в ринковій економіці України.